Saramacca

Het district Saramacca is gelegen halverwege de Atlantische kust in het noorden van Suriname en dank zijn naar aan de Saramaccarivier. Verder grenst het aan de districten Coronie in het westen met de coppename rivier, Para in het zuiden en zuidoosten vormt de Tibiti rivier de grans, en aan Wanica in het noordoosten. De hoofdplaats is Groningen en andere belangrijke plaatsen zijn Batavia en Boskamp.  Saramacca een oppervlakte van 3636 km² 1,3 x de provincie Antwerpen.

In 1790 werd aan de linkeroever van de Saramaccarivier de militaire post Groningen gesticht. Aan de overkant ontstond een melaatsenkolonie: Voorzorg. Saramacca werd een bloeiend plantagegebied, waar vooral suiker en cacao werden verbouwd.

De melaatsen uit Voorzorg werden in 1824 overgebracht naar Batavia, een nieuwe melaatsenkolonie aan de Coppenamerivier. Meer dan 20 jaar later, in 1845, werd in Voorzorg een kolonisatiepoging met blanke Nederlanders gedaan. Deze mislukte echter catastrofaal wegens slechte planning. Binnen de vijf maanden stierf de helft van de kolonisten en het project aan syfilis en werd in 1853 officieel opgegeven. De overlevenden vluchtten naar Groningen. Enkelen keerden naar huis, de rest trok naar een nieuwe vestigingsplaats in de buurt van Paramaribo, waar ze meer succes hadden. Zij zijn de voorouders van de boeroes.

Bij de laatste volkstelling in 2012 telde Saramacca 17.480 inwoners. Hindoestanen vormen met 9.325 leden, ofwel 53,3% van de totale bevolking een lichte meerderheid. De tweede grootste bevolkingsgroep waren de Javanen (3.454 ofwel 19,8%), gevolgd door de creolen (1.195 ofwel 6,8%) en inheemsen (1.028 ofwel 5,9%). Er woonden ook kleinere aantallen marrons (172), Chinezen (158) en blanken (60). Elf mensen gaven geen antwoord op de vraag tot welke bevolkingsgroep ze behoorden; negen gaven “weet niet” aan, 148 “overige” en vijftien mensen identificeerden zich als “Afrosurinamer”. Er woonden ook 1.905 mensen van gemengde afkomst.

Saramacca hotels

hotel

info over hotel